Mail: h.tersteeg@htvp.nl?subject=Video vraag

De verandercurve versus de 12 stappen van de held

Veranderen gaat om mensen. Een bekende fasering waar het de beleving van verandering betreft – of het nu expliciete rouwverwerking betreft of verandering van context – is de verandercurve (Kübler-Ross).

Bij het schrijven van filmscenario’s zijn de 12 stappen van de held (Joseph Campbell) een leidraad voor het maken van een boeiend verhaal. Dit model beschrijft de reis die de held maakt om zijn doel te bereiken.


Opvallend genoeg doorloopt de hoofdpersoon in een film dezelfde fasering als in de verandercurve! Ontkenning, boosheid, depressie, acceptatie, heroriëntatie en integratie in de verandercurve komen zo in de film terug als oproep tot avontuur, weerstand en weigering, beproeving, uitdaging, wederopstanding, verzoening en terugkeer (elixer).
De combinatie van verandermanagement en video biedt interessante perspectieven. Gedreven door mijn thema Video maakt verandering persoonlijk maak ik vooral video’s waarin de mensen centraal staan, zij zijn het die het verschil maken in je organisatie. Portretten zijn veelbetekenend, want wat zegt een boodschap als men de boodschapper niet kent. Wanneer de beslissers helder zijn, zijn de besluiten dat ook.