Video maakt verandering persoonlijk

Als adviseur wordt je geacht objectief te zijn waar het waarnemingen betreft, een nobel streven maar toch enigszins een illusie daar iedere waarneming geleid wordt door persoonlijke ervaringen.

Een spiegel daarentegen geeft exact weer wat waar te nemen is. Video laat onweerlegbaar zien wat zichtbaar is en is derhalve in verander-situaties een waardevolle toevoeging.

Het succes van verandering valt of staat bij bewustwording van persoonlijke motieven, belangen, zorgen en verlangens. De persoon achter de boodschap wordt hiermee op zijn minst zo belangrijk als de boodschap zelf; want wat zegt de boodschap als het publiek de spreker niet kent? Video geeft de boodschap een gezicht en vergroot hiermee de impact.

Video-portfolio

Contact: h.tersteeg@htvp.nl
              06-3761 8347