Video Projecten

Film-producties Unispray voor China

Unispray levert een belangrijk deel van haar producten aan de buitenlandse markt. Dit heeft zo zijn consequenties voor je promotie video’s, zeker wanneer Rusland en China tot je doelgroep behoren. Als vanzelfsprekend laat je de vertaling en ondertiteling aan lokale deskundigen over. De montage van Chinees en Russisch gesproken voice-over tekst is vergt echter een nauwgezette voorbereiding, want je hebt geen flauw idee wat er wordt gezegd. De vertaling wordt op alineaniveau gematched en je moet er op kunnen vertrouwen dat het dan juist is. Met een spreker in beeld is het daarnaast ook nog zaak om de mondbeweging zo natuurlijk te laten overkomen. Al met al weer een interessant en leerzaam project.

Iedereen veilig en gezond uit en thuis

Dit is de veiligheidsmissie van Strukton Rail. Dit heb ik ook gemerkt bij de opnames
op de werk locatie waar ik mocht filmen. Tientallen meters hoge kranen en 38 ton
zware spoorconstructies rechtvaardigen dan ook wel de nodige maatregelen.
Na een on-line instructievideo en de veiligheidsinstructie op de locatie mocht ik
- gewapend met helm, gele hes en veiligheidsschoenen en onder strikte begeleiding - de mooiste beelden schieten van groots hijswerk en ontzagwekkende professionals. Al met al een indrukwekkend filmproject met een indruk wekkend resultaat over Plan-Do-Check-Act, en dat laatste was ook de opdracht.

Green, greener, greenest…

Bakkerij-spuitmachines presenteer je niet in een kantoortje, en in de bakkerij is het een heel gedoe én een hoop herrie. We gaan dus voor de fake cake, alleen de achtergrondfoto is van de ‘echte bakker’. Met 24m2 groendoek en een hoop licht is alles na te maken. De verschillende standpunten en perspectieven geven het nodige gepuzzel om een realistische diepte te creëeren. Uiteindelijk ligt er een mooi resultaat voor Unispray, ‘Uw specialist voor spuitsystemen in de voedingsmiddelen industrie’.

Mylette Dashboard Solutions

Amimaties gaan niet altijd over dansende poppetjes. Mylette ontwikkelt een dashboard systeem voor pensioenfondsen en wil de tablet versie vooruitlopend promoten. Een eerste stap is dan het ontwikkelen van de mobiele interface, en deze geeft ineens veel nieuwe mogelijkheden. Het scenario is dan ook meer een redesign-traject van de user-interface, en ook dat is – net als het nieuwe, bewegend logo – animatie.

Kunst aan de IJssel video browser KadIJ

KadIJ is een (meer)jaarlijks evenement waarin een aantal kunstenaars rondom een thema exposeren. In de aanloop was er de wens naar videomateriaal van alle kunstenaars om de publiciteit te vergroten. Ik heb hiertoe van iedere kunstenaar een 1-minuut portret gemaakt. Een separaat opgenomen gesprek over inspiratie en drijfveren leverde mooie quotes voor onder de beelden van handen en gezicht terwijl er werd gewerkt. De werken zelf komen (nagenoeg) niet in beeld, daarvoor mag je naar de exposities.

The Next Step, over organisatie transformatie

TNS was een project waarin de verticale, functionele ICT-organisatie werd getransformeerd naar een horizontale, ketengerichte ontwikkelorganisatie. Het gevolg was dat alle managers nieuwe medewerkers, en alle medewerkers nieuwe managers kregen. Tijd voor een voorstelrondje, want ‘wat zegt een besluit als je de beslisser niet kent?’. Alle managers zijn geportretteerd in een actieve privé context. Schilderen, sporten, zeilen, koken, allemaal passies van waaruit de link is gelegd naar drijfveren in hun werk. Mooie verhalen in de films leidden tot openhartige gesprekken bij de koffie-automaat.

Zuinig, over awareness video browser Zuinig

Zoals een manager aangaf ‘Ik doe mijn kindje in de autogordels omdat ik zuinig op haar ben, ik heb daar geen procedures voor nodig’. Dit intrinsieke besef wilde hij ook in zijn organisatie.

In het kader van security awareness heb ik vervolgens portretten gemaakt van medewerkers die ergens zuinig op waren. Voorafgegaan door beelden van de manager die zijn kindje in de auto zet en de medewerkers letterlijk toespreekt, zijn medewerkers aan het woord over hun passie: een Traction Avant uit 1958, oude Fenders and Gibsons en natuurmonument Fort Nieuwersluis.

Vossestein, mensen maken het verschil video browser Vossestein

Jan Vossestein wilde een video ten behoeve van wachtende klanten. Een benadering vanuit technisch perspectief - visualiseren wat APK, bandenwissel, aircocontrole etc. feitelijk inhielden - zou leiden tot een video die voor iedere garage eender was. Het onderscheidend vermogen van de organisatie zit in de medewerkers. In deze video vertellen alle medewerkers wat hen drijft, een mooie anekdote of een welgemeend persoonlijk advies. ‘Het zijn de mensen die het verschil maken’ .

LEAN, het geheim onthuld

Om in het ICT-bedrijf het systeemontwikkelvermogen verder te optimaliseren is besloten LEAN te introduceren. Destijds een buzz-word waar iedereen het over had, maar slechts weinigen realiseerden zich wat de impact was. Ik heb met video’s gevisualiseerd wat dagstarts, keek-op-de-weeks, Kaizens en verbeterborden feitelijk betekenden. Dit bleek bij menigeen voldoende schroom weg te halen om LEAN verandermanagement te omarmen.

V i d e o   m a a k t   v e r a n d e r i n g   p e r s o o n l i j k Contact: h.tersteeg@htvp.nl      				06-3761 8347

“Wat een gave film is het geworden. Hele mooie beelden, erg duidelijke sprekers. Super!”

(Harriët van den Hoek - Strukton Rail)